Predovan na čelu Košarkaškog saveza Zadarske županije 29.09.2015.

U izvršnom odboru je i direktor Zadra Boris Skroće

 

Održana je izborna Skupština Košarkaškog saveza Zadarske županije (KSZŽ) na kojoj je za predsjednika Saveza i Izvršnog odbora u narednom četverogodišnjem mandatu izabran Željko Predovan.
Željko Predovan ujedno je osoba ovlaštena za zastupanje KSZŽ u svojstvu predsjednika, a u svojstvu tajnika isto je i Milan Čanković.
Za članove IO izabrani su Marin Vrsaljko, Boris Skroće, Mirko Jošić, Dan Marinović, Milan Čanković i Vedran Jadrijev., dok su za članove NO izabrani Šime Sipina, Andrijano Šandrić i Željko Žilavec.
Za članove stegovne komisije izabrani su Šime Sipina, Jurica Spahija i Pero Perić.
Održana je izborna Skupština Košarkaškog saveza Zadarske županije (KSZŽ) na kojoj je za predsjednika Saveza i Izvršnog odbora u narednom četverogodišnjem mandatu izabran Željko Predovan, zamjenik predsjednika NO KK Zadar s.d.d. 
Željko Predovan ujedno je osoba ovlaštena za zastupanje KSZŽ u svojstvu predsjednika, a u svojstvu tajnika isto je i Milan Čanković.
Za članove IO izabrani su Marin Vrsaljko, Boris Skroće, Mirko Jošić, Dan Marinović, Milan Čanković i Vedran Jadrijev, dok su za članove NO izabrani Šime Sipina, Andrijano Šandrić i Željko Žilavec.

 

Za članove stegovne komisije izabrani su Šime Sipina, Jurica Spahija i Pero Perić.

Sponzori