Medicinski kutak

Poštovani,

Liječnički tim Košarkaškog kluba "Zadar" pokreće internetski portal, koji je zamišljen kao izvor brojnih korisnih informacija o zdravlju, i to prije svega iz sportske medicine i srodnih specijalističkih i subspecijalističkih medicinskih grana. Pošaljite nam pitanja, prijedloge i mišljenja, kako bismo zajednički mogli razjasniti spoznaje i dostignuća u sportskoj medicini. Kontaktirajte nas na doktor@kkzadar.net.
Zahvaljujemo na suradnji!

Voditelj liječničkog tima
Dr. Zorislav Šušak, specijalist interne medicine – kardiolog

Liječnički tim KK Zadar čine:
Dr. Zorislav Šušak, specijalist interne medicine – kardiolog
Dr. Hari Perinić, specijalist medicine rada i sporta
Dr. Ivica Lordanić, specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije
Dr. Lukša Korčulanin, specijalist ortopedije
Mladen Babić, fizioterapeut
Damir Burčul, fizioterapeut

Antidoping – izuzeće zbog terapijske uporabe zabranjenih supstanci

Antidoping – izuzeće zbog terapijske uporabe zabranjenih supstanci

22.01.2010.

 Sportaši mogu imati bolesti i stanja koja zahtjevaju uporabu zabranjenih supstanci i metoda. TUE ili pojam izuzeća u terapijskoj uporabi se podnosi upravo u slučaju kad sportaš ima indikaciju za korištenje sredstava i metoda sa liste zabranjenih sredstava. Pravo na odobrenje TUE imaju svi sportaši, uključujući invalide samo ukoliko postoji opravdano medicinsko stanje ili bolest.

Prema doping kodeksu postoje točno određene situacije i kriteriji opravdanosti pokretanja postupka za TUE(Therapeutic Use Exemptions).

Neuzimanje zabranjenih doping supstanci ili metoda tokom tretiranja nekog akutnog ili kroničnog medicinskog stanja značajno bi pogoršalo zdravlje sportaša.

Upotreba zabranjene supstance u terapijskim dozama ili zabranjenih metoda neće dovesti do povećanja sportskog učinka, već samo do poboljšanja zdravstvenog stanja sportaša.

Upotreba bilo koje zabranjene supstance ili metoda koja povećava normalne, ali nešto snižene vrijednosti endogenih hormona ne smatra se odobrenom terapijom.

Opravdana je prijava za izuzeće radi terapijske upotrebe ukoliko ne postoji ni jedna druga terapijska alternativa.

Prethodno neterapijska primjena zabranjene supstance ili metoda ne može biti razlog aktualne primjene zabranjene supstance ili metoda u terapijske svrhe.

Sportaši kojima je potrebno liječnje, koje podrazumjeva primjenu nedozvoljenih supstanci i metoda, a istovremeno su subjekti za testiranje moraju se prijaviti za TUE nadležnoj nacionalnoj antidoping organizaciji (HADA) ili međunarodnoj sportskoj federaciji (u košarci FIBA) uz kompletiranu povijest bolesti.

Postoje dvije forme obrazaca TUE i ATUE, a odnose se na skraćeni i prošireni postupak izuzeća radi terapijske upotrebe.

ATUE je skraćeni obrazac za izuzetke radi terapijske upotrebe (beta 2 agonisti i lokalni kortikosteroidi) i odnosi se na specifične supstance i načine davanja navedenih u listi zabranjenih sredstava(WADA Prohibited Substances and Methods).


Svi inhalacijski B2 agonisti mogu se podvesti pod skraćeni postupak za izuzetke radi terapijske upotrebe (koriste se kod astme).

Zahtjev za odobravanje mora biti usklađen sa standardima, a potrebno ga je poslati nacionalnoj ili međunarodnoj federaciji najmanje 21 dan prije takmičenja legalnim putem ispunjeno jednako na engleskom ili francuskom jeziku.

Pored zahtjeva potrebna je kompletna dokumentacija o povijesti bolesti, dijagnostičkim procedurama, izvještaj liječnika.

Na osnovu pristigle dokumentacije TUE odbor odlučuje hoće li sportašu TUE biti odobren. Odbor sačinjava najmanje tri liječnika specijalista iz oblasti medicine sporta, fiziologije sporta i naravno specijaliste iz odredjenih oblasti u zavisnosti koja je bolest i medicinsko stanje u pitanju. TUE odbor radi u interesu sportaša, a i same struke i može se sastavljati individualno od slučaja do slučaja.

Najvažnija funkcija TUE odbora sagledavanje pristigle medicinske dokumentacije, i indiciranje dodatnog ispitivanja i dijagnostičkih procedura prema najnovijim standardima ukoliko je potrebno, a nakon toga donšenje odluke o mogućem izdavanju opravdanog izuzeća radi terapijske upotrebe.

Odobrenje za izuzeće radi terapijske upotrebe može se izdati retroaktivno samo u izuzetnim sitoacijama kada postoji potreba za urgentnom primjenom zabranjenih supstanci i metoda.

Može se dostaviti naknadno i u slučaju da nije bilo dovoljno vremena za traženje zahtjeva za TUE i ATUE.

Kod kojih bolesti treba zatražiti TUE?

1. Insulin zavisni diabetes mellitus

2. Kronične upalne bolesti crijeva

3. Bolesti i povrede koštano – mišićnog sustava

4. Hipogonadizam kod muškaraca

5. Astma

6. Transplatacija bubrega

7. Arterijska hipertenzija

8. Narkolepsija i katapleksija

9. Poremećaj smanjenja pažnje-hiperaktivnost djece i adolescenata (ADHD – attention deficit hyperactivity disorder)

10. Nedostatak hormona rasta kod odraslih

11. Nedostatak hormona rasta kod djece i adolescenata

Prema smjernicama WADA – e važno je držati se standarda za dijagnozu, terapiju i praćenja efekata terapije vezano za sve navedene bolesti, a to podrazumjeva:

- Primjenu najnovijih dijagnostickih kriterija i procedura

- Najbolji medicinski tretman

1. Ime zabranjene supstance

2. Način primjene

3. Učestalost davanja

4. Preporučeno vrijeme trajanja terapije

-  Drugi nezabranjeni načini liječenja

-  Posledice po zdravlje ukoliko se liječenje prekine

-  Praćenje djelotvornosti terapije

-  Preporučeno vrijeme trajanja terapije

-  Trajanje izuzeća radi terapijske upotrebe, preporuka za kontrolu i procjenu stanja.

-  Primjena svih adekvatnih mjera opreza

U suvremenom sportu postoji veliki značaj praćenja točno određenih standarda radi isključivanja mogućnosti zloupotreba. To se najviše vidi na primjeru astme provocirane naporom.

-  Povećana incidencija astme provocirane naporom. Svaki peti olimpijski sportaš u SAD i UK ima astmu.

-  1884. god. 11% USA olimpijskih sportaša su imali dijaganosticiranu astmu provociranu naporom. Ovi sportaši su osvojili 41 medalju.

-  1998. na zimskim OI 17% sportaša iz SAD je imalo potrebu za tretiranjem EIA(astma izazvana naporom), a više od 22% je imalo već dijagnosticiranu astmu.

-  13 učesnika Tour de France je imalo prijavljeno TUE za EIA.

Novi kriteriji za dijagnozu EIA

-  Spirometrija nakon testa opterećenja i praćenje vrijednosti FEV1 u 3., 5., 10. i 15. min.

-  Značajan je pad 10% od početne vrijednosti FEV1 prije testa.

-  Eukapnijski hiperventilacioni test

Zbog prirode promjenjive opstrukcije dišnih putova potrebno je voditi dnevnik vrsnih protoka. Godišnji kontrolni pregledi pulmologa kod sportaša sa astmom koja zahtijeva kontinuiranu primjenu zabranjenih supstanci.Praćenje sportaša od strane antidoping agencije mora biti u korist diskrecije sportaša.

U praksi je bitno znati kada se koji postupak primjenjuje i zašto upotreba ATUE skraćuje administrativne probleme i prije svega se odnosi na česte sitoacije u sportu, kao sto su povrede.

Prije davanja kortikosteroida periartikularno potrebno je poslati ispunjen ATUE sa odgovarajućom dijagnozom i medicinskom dokumentacijom i to emailom, faksom. ATUE se mogu dostaviti i na dan takmičenja. Nakon dobijene potvrde od ADASa primjeniti terapiju.

TUE nije trajan dokument i mora se obnavljati. Postupak se ponovno pokreće nakon isteka vremena. Važno je da liječnici uključeni u liječenje pojedinih bolesti i stanja prate validnost i vremensku ograničenost TUE i ATUE da bi na vrijeme mogli obnoviti postupak za izuzeće radi terapijske upotrebe što je i navedeno u smjernicima Svjetske antidoping agencije za bolesti na koje se odnose izuzeća i TUE.

Svjetska antidoping agencija može odbiti zahtjev i ukinuti TUE ukoliko nije postupak za odobravanje izuzeća urađen prema odgovarajućim standardima.

Registracija sportaša koji se nalaze u testing poolu, kao i popunjavanje njihovih TUE i ATUE obrazaca u okviru WADA baze podataka je još jedno sredstvo borbe i zaštite ideje jednakosti u sportu. Na taj način je omogućen jos jedan vid komunikacije između međunarodnih sportskih federacija (IF) i nacionalnih antidoping organizacija (NADO).

Ovaj pojam izuzeća ne predstavlja samo administrativne probleme već omogućava i zaštitu sportaša i stalnu podršku sportašima sa opravdanim medicinskim stanjima i problemima da ustraju u sportu.

Dr. Hari Perinić

Sponzori