Akciji "Vukovaru ZaDar" pomagali trener i igrači KK Zadar 01.12.2018.

Veliko zadarsko srce za Vukovar

 

Trener Ante Nazor, kapetan Šime Špralja i Lovre Bašić danas prijepodne odazvali su se akciji "Vukovaru ZaDar" na Narodnom trgu i u ime kluba donirali su potrepštine za vukovarske obitelji.
Osim samih donacija kojima su pridonijeli, sudjelovali su i u humanitarnoj prodaji koja se odvijala na pultovima Caritasa pored same pozornice.
 #vukovaruzadar #kkzadar

Trener Ante Nazor, kapetan Šime Špralja i Lovre Bašić danas prijepodne odazvali su se akciji "Vukovaru ZaDar" na Narodnom trgu i u ime kluba donirali su potrepštine za vukovarske obitelji.

 

Osim samih donacija kojima su pridonijeli, sudjelovali su i u humanitarnoj prodaji koja se odvijala na pultovima Caritasa pored same pozornice.

 

Ukoliko se niste stigli odazvati akciji, a htjeli bi ste dati svoj doprinos možete uplatiti novčana sredstva:

Caritasu vukovarskog dekanata - župa sv. Josipa, Vukovar

na IBAN račun: HR0725000091102034879

kod Hypo alpe Adria banke d.d. Vukovar

 

 

 

Sponzori