Sazivanje glavne skupštine KK Zadar s.d.d. 2018 13.12.2017.

Skupština će se održati 16. siječnja 2018. godine

Na temelju odredbi čl. 277. st. 2. i 3. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 18. st. 1. Statuta KOŠARKAŠKOG KLUBA ZADAR sportskog dioničkog društva za obavljanje sportskih djelatnosti  iz Zadra, Uprava Društva dana 5. prosinca 2017. godine donosi Odluku o sazivanju

 

GLAVNE SKUPŠTINE

KOŠARKAŠKOG KLUBA ZADAR

sportskog dioničkog društva za obavljanje sportskih djelatnosti iz Zadra

 

I.          Skupština će se održati u utorak, 16. siječnja 2018. godine, sa početkom u 13,30 sati, u dvorani Š.C. "Višnjik", u Zadru, Splitska 3 (VIP PRESS dvorana).

 

II.         Za Glavnu skupštinu Društva se predlaže sljedeći

dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, informacija o izboru predsjednika skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na skupštini

2. Donošenje Odluke o izboru dva člana Nadzornog odbora

 

III.        Na temelju čl. 280. st. 3. ZTD, Nadzorni odbor predlaže donošenje sljedeće ODLUKE:

Ad. 2.: I.          Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se Marin Gulan, OIB 23840114350, iz Dubrovnika, Ul. Petra Krešimira IV br. 29 i Tomislav Fain, OIB 20719779637, iz Zadra, Ul. Alberta Hallera 33, kojima mandat traje najduže do isteka mandata ostalim članovima Nadzornog odbora.

II.         Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

 

IV.       Pozivaju se svi dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa ima svaki dioničar Društva čija prijava sudjelovanja u pisanom obliku pristigne u Društvo najkasnije do petka 12. siječnja 2018. godine, do 14,00 sati (bez obzira kada i kako je poslana). Prijave putem e-pošte nisu dopuštene.

Dioničarom Društva smatra se svaki onaj koji je upisan u depozitoriju Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan kad je u Društvu zaprimljena njegova pisana prijava za sudjelovanje na Skupštini.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika, na temelju pisane punomoći ovjerene od javnog bilježnika.

Sve prijave i punomoći moraju biti detaljno popunjene i podnijete isključivo na obrascima dostupnima na web-stranici www.kkzadar.net , a  koji se mogu preuzeti i u prostorijama KK ZADAR s.d.d., Zadar, Obala kralja Tomislava 1.

Uvid u materijale za Glavnu skupštinu može se obaviti svakim radnim danom u prostorijama Društva, najkasnije do petka, 12. siječnja 2018. godine, u vremenu od 10,00 do 14,00 sati, odmah po objavi poziva u NN.

U slučaju da na Glavnoj skupštini ne bude propisanog kvoruma, nova Glavna skupština se saziva na istom mjestu, za srijedu, 17. siječnja 2018. godine, sa početkom u 13,00 sati.

 

Broj: 87/17

U Zadru, 5. prosinca 2017.

                                                                                                          Uprava
KK ZADAR s.d.d.

 

 

WordPreuzmite prijavnicu / punomoć

 

Skupština će se održati u utorak, 16. siječnja 2018. godine, sa početkom u 13,30 sati, u dvorani Š.C. "Višnjik", u Zadru, Splitska 3 (VIP PRESS dvorana).

Sponzori