Izmjene i dopune poziva na Glavnu skupštinu 28.08.2017.

Skupština KK Zadar s.d.d. će se održati u utorak 12. rujna

 

Na temelju odredbi čl. 277. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 18. st. 1. Statuta KOŠARKAŠKOG KLUBA ZADAR sportskog dioničkog društva za obavljanje sportskih djelatnosti iz Zadra, Društvo predlaže
I. izmjene i dopune dnevnog reda Glavne skupštine KOŠARKAŠKOG KLUBA ZADAR sportskog dioničkog društva za obavljanje sportskih djelatnosti iz Zadra, koja će se održati u utorak, 12. rujna 2017. godine, sa početkom u 13,30 sati, u dvorani Š.C. "Višnjik", u Zadru, Splitska 3 (VIP PRESS dvorana), na način kako slijedi:
a) predložene toč. 2. i 3. mijenjaju se i glase:
2. Izvješće Uprave o stanju Društva za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. 
    godine
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za
    razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine
c) predložene toč. 7. i. 8. mijenjaju se i glase:
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi za vođenje poslova Društva za
    razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru o obavljenom
    nadzoru poslovanja Društva za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine
d) iza predložene toč. 8., dodaju se nove točke 9. do 20., koje glase:
9. Izvješće Uprave o stanju Društva za razdoblje od 1. srpnja 2015. do 30. lipnja
    2016. godine
10. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 
    razdoblje od 1. srpnja 2015. do 30. lipnja 2016. godine
11. Godišnja nerevidirana financijska izvješća za razdoblje od 1. srpnja 2015. do 30.
     lipnja 2016. godine (s računom dobiti i gubitka)
12. Donošenje Odluke o pokriću gubitka iskazanog u poslovanju za razdoblje od 1. 
      srpnja 2015. do 30. lipnja 2016. godine
13. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi za vođenje poslova Društva za
      razdoblje od 1. srpnja 2015. do 30. lipnja 2016. godine
14. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru o obavljenom
      nadzoru poslovanja Društva za razdoblje od 1. srpnja 2015. do 30. lipnja
       2016. godine
15. Izvješće Uprave o stanju Društva za razdoblje od 1. srpnja 2016. do 30. lipnja 
      2017. godine
16. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 
       razdoblje od 1. srpnja 2016. do 30. lipnja 2017. godine
17. Godišnja nerevidirana financijska izvješća za razdoblje od 1. srpnja 2016. do 30. 
      lipnja 2017. godine (s računom dobiti i gubitka)
18. Donošenje Odluke o pokriću gubitka iskazanog u poslovanju za razdoblje od 1. 
      srpnja 2016. do 30. lipnja 2017. godine
19. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi za vođenje poslova Društva za
      razdoblje od 1. srpnja 2016. godine
20. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru o obavljenom
      nadzoru poslovanja Društva za razdoblje od 1. srpnja 2016. godine
21. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za razdoblje od 1. srpnja
     2017. do 30. lipnja 2018. godine
e) predložene toč. 9. i 10. se brišu
f) predložene točke 11. i 12. postaju točke 22. i 23.
i
II. donošenje sljedećih ODLUKA:
Ad. 7.: Daje se razrješnica članu Uprave za vođenje poslova Društva za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.
Ad. 8.: Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslovanja Društva za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.
Ad. 9. i 10. O izvješćima se ne glasa, nego ih Skupština samo prima na znanje
Ad. 11.: Usvajaju se nerevidirana godišnja financijska izvješća za razdoblje od 1. srpnja 2015. do 30. lipnja 2016. godine (s računom dobiti i gubitka)
Ad 12.: Gubitak iskazan u poslovanju za razdoblje od 1. srpnja 2015. do 30. lipnja 2016. godine prenosi se u naredno razdoblje i pokrit će se iz buduće dobiti Društva.
Ad.13.: Daje se razrješnica članu Uprave za vođenje poslova Društva za razdoblje od 1. srpnja 2015. do 30. lipnja 2016. godine.
Ad. 14.: Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslovanja Društva za razdoblje od 1. srpnja 2015. do 30. lipnja 2016. godine.
Ad. 15. i 16. O izvješćima se ne glasa, nego ih Skupština samo prima na znanje
Ad. 17.: Usvajaju se nerevidirana godišnja financijska izvješća za razdoblje od 1. srpnja 2016. do 30. lipnja 2017. godine (s računom dobiti i gubitka)
Ad 18.: Gubitak iskazan u poslovanju za razdoblje od 1. srpnja 2016. do 30. lipnja 2017. godine prenosi se u naredno razdoblje i pokrit će se iz buduće dobiti Društva.
Ad.19.: Daje se razrješnica članu Uprave za vođenje poslova Društva za razdoblje od 1. srpnja 2016. godine
Ad. 20.: Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslovanja Društva za razdoblje od 1. srpnja 2016. godine
Ad 21.: Ovlašćuje se Nadzorni odbor da po vlastitom nahođenju imenuje revizora Društva za razdoblje od 1. srpnja 2017. do 30. lipnja 2018. godine.
Odredbe poziva za Glavnu skupštinu koje se odnose na prijavu za sudjelovanje (objavljene u NN 77/2017) ostaju neizmijenjene.
Broj: 43/17
U Zadru, 17. kolovoza 2017.
     KK ZADAR s.d.d.
       

Na temelju odredbi čl. 277. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 18. st. 1. Statuta KOŠARKAŠKOG KLUBA ZADAR sportskog dioničkog društva za obavljanje sportskih djelatnosti iz Zadra, Društvo predlaže

I. izmjene i dopune dnevnog reda Glavne skupštine KOŠARKAŠKOG KLUBA ZADAR sportskog dioničkog društva za obavljanje sportskih djelatnosti iz Zadra, koja će se održati u utorak, 12. rujna 2017. godine, sa početkom u 13,30 sati, u dvorani Š.C. "Višnjik", u Zadru, Splitska 3 (VIP PRESS dvorana), na način kako slijedi:

a) predložene toč. 2. i 3. mijenjaju se i glase:

2. Izvješće Uprave o stanju Društva za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine

3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za

    razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine

c) predložene toč. 7. i. 8. mijenjaju se i glase:

7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi za vođenje poslova Društva za

    razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine

8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru o obavljenom

    nadzoru poslovanja Društva za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine

d) iza predložene toč. 8., dodaju se nove točke 9. do 20., koje glase:

9. Izvješće Uprave o stanju Društva za razdoblje od 1. srpnja 2015. do 30. lipnja

    2016. godine

10. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 

    razdoblje od 1. srpnja 2015. do 30. lipnja 2016. godine

11. Godišnja nerevidirana financijska izvješća za razdoblje od 1. srpnja 2015. do 30.

     lipnja 2016. godine (s računom dobiti i gubitka)

12. Donošenje Odluke o pokriću gubitka iskazanog u poslovanju za razdoblje od 1. 

      srpnja 2015. do 30. lipnja 2016. godine

13. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi za vođenje poslova Društva za

      razdoblje od 1. srpnja 2015. do 30. lipnja 2016. godine

14. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru o obavljenom

      nadzoru poslovanja Društva za razdoblje od 1. srpnja 2015. do 30. lipnja

       2016. godine

15. Izvješće Uprave o stanju Društva za razdoblje od 1. srpnja 2016. do 30. lipnja 

      2017. godine

16. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 

       razdoblje od 1. srpnja 2016. do 30. lipnja 2017. godine

17. Godišnja nerevidirana financijska izvješća za razdoblje od 1. srpnja 2016. do 30. 

      lipnja 2017. godine (s računom dobiti i gubitka)

18. Donošenje Odluke o pokriću gubitka iskazanog u poslovanju za razdoblje od 1. 

      srpnja 2016. do 30. lipnja 2017. godine

19. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi za vođenje poslova Društva za

      razdoblje od 1. srpnja 2016. godine

20. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru o obavljenom

      nadzoru poslovanja Društva za razdoblje od 1. srpnja 2016. godine

21. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za razdoblje od 1. srpnja

     2017. do 30. lipnja 2018. godine

e) predložene toč. 9. i 10. se brišu

f) predložene točke 11. i 12. postaju točke 22. i 23.

i

II. donošenje sljedećih ODLUKA:

Ad. 7.: Daje se razrješnica članu Uprave za vođenje poslova Društva za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.

Ad. 8.: Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslovanja Društva za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.

Ad. 9. i 10. O izvješćima se ne glasa, nego ih Skupština samo prima na znanje

Ad. 11.: Usvajaju se nerevidirana godišnja financijska izvješća za razdoblje od 1. srpnja 2015. do 30. lipnja 2016. godine (s računom dobiti i gubitka)

Ad 12.: Gubitak iskazan u poslovanju za razdoblje od 1. srpnja 2015. do 30. lipnja 2016. godine prenosi se u naredno razdoblje i pokrit će se iz buduće dobiti Društva.

Ad.13.: Daje se razrješnica članu Uprave za vođenje poslova Društva za razdoblje od 1. srpnja 2015. do 30. lipnja 2016. godine.

Ad. 14.: Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslovanja Društva za razdoblje od 1. srpnja 2015. do 30. lipnja 2016. godine.

Ad. 15. i 16. O izvješćima se ne glasa, nego ih Skupština samo prima na znanje

Ad. 17.: Usvajaju se nerevidirana godišnja financijska izvješća za razdoblje od 1. srpnja 2016. do 30. lipnja 2017. godine (s računom dobiti i gubitka)

Ad 18.: Gubitak iskazan u poslovanju za razdoblje od 1. srpnja 2016. do 30. lipnja 2017. godine prenosi se u naredno razdoblje i pokrit će se iz buduće dobiti Društva.

Ad.19.: Daje se razrješnica članu Uprave za vođenje poslova Društva za razdoblje od 1. srpnja 2016. godine

Ad. 20.: Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslovanja Društva za razdoblje od 1. srpnja 2016. godine

Ad 21.: Ovlašćuje se Nadzorni odbor da po vlastitom nahođenju imenuje revizora Društva za razdoblje od 1. srpnja 2017. do 30. lipnja 2018. godine.

 

Odredbe poziva za Glavnu skupštinu koje se odnose na prijavu za sudjelovanje (objavljene u NN 77/2017) ostaju neizmijenjene.

 

Broj: 43/17

U Zadru, 17. kolovoza 2017.

                                                                         KK ZADAR s.d.d.

 

 

Sponzori