Obavijest vjerovnicima 26.03.2013.

Predstečajna nagodba

Obaviještavamo sve vjerovnike da je Košarkaški Klub Zadar s.d.d. dana 5. veljače 2013. godine podnio zahtjev za pokretanje postupka predstečajne nagodbe temeljem Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/2012).

 

Ovu obavijest objavljujemo sukladno čl. 41. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, kao dio obavezne dokumentacije, a s ciljem ostvarivanja prava vjerovnika u navedenom postupku

 

Na sve buduće obavijesti i na daljnji postupak prijave tražbina, upućujemo na javne objave na web stranicama FINA-e.

Sponzori