Poziv članovima KK Zadar za upis i uplatu dionica Košarkaškog kluba Zadar 31.07.2012.

Drugi krug upisa dionica

Temeljem odredbi članka 44., stavka 3. Zakona o športu, Košarkaški klub Zadar upućuje

POZIV ČLANOVIMA KLUBA KK ZADAR - UDRUGE ZA NATJECANJE ZA UPIS I UPLATU DIONICA KOŠARKAŠKOG KLUBA ZADAR

Sukladno odredbama Zakona o športu („Narodne novine", broj 71/06, 124/10 i 124/11), Košarkaški klub Zadar (dalje: KK Zadar) započeo je postupak preoblikovanja u športsko dioničko društvo.

Početni temeljni kapital KK Zadar određen je u iznosu od 6.000.000,00 kuna te je podijeljen na 24.000 redovnih dionica (dvadesetičetiri tisuće dionica) koje glase na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 250,00 kuna.

Upis i uplata dionica provodi se u četiri redovita kruga, te samo iznimno i u petom krugu. Prvi upisni krug započeo je dana 17. srpnja 2012. godine, pozivom za upis i uplatu dionica Gradu Zadru. Grad je uplatom od 1,0 milijuna kuna postao vlasnikom 4.000 dionica Kluba. Preostali neupisani dio dionica u ovom 2. upisnom krugu mogu uplatiti jedino članovi KK Zadar, u razmjerno jednakom dijelu temeljnog kapitala.

Ukoliko se po završetku drugog upisnog kruga ne upišu i ne uplate sve dionice, pristupa se trećem upisnom krug, koji ne može biti kraći od osam niti dulji od petnaest dana, a preostali neupisani dio dionica mogu ponovno uplatiti članovi KK Zadar, razmjerno svojim uplatama u drugom krugu.

Za preostali neupisani dio dionica uputit će se poziv javnosti na upis i uplatu dionica, a u tom krugu, koji ne može biti kraći od petnaest dana niti dulji od mjesec dana, mogu sudjelovati i članovi športskog kluba-udruge za natjecanje koji su već upisali i uplatili dionice u prethodna dva kruga, kao i oni koji to nisu učinili.

Ako i nakon četvrtog kruga neće biti upisane i uplaćene sve dionice, Povjerenstvo iznimno može, vodeći računa o interesima športa, dopustiti upućivanje poziva za upis i uplatu dionica u petom krugu, svim vjerovnicima Košarkaškog kluba Zadar.

Članstvom u Klubu ostvareno je pravo sudjelovanja u 2. upisnom krugu koji započinje u srijedu, 01. kolovoza 2012. godine u 8,00 sati i traje do zaključno 14. kolovoza 2012. godine do 16,00 sati.

Dionice se mogu upisati i uplatiti u svim poslovnicama Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. u kojima svi članovi imaju mogućnost uvida u Prospekt i Statut KK Zadar.

Detaljne informacije o radnom vremenu poslovnica-upisnih mjesta moguće je dobiti na Internet adresi: http://www.hypo-alpe-adria.hr/ ili pozivom na besplatni broj Pozivnog centra Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.: 0800 14 14.

Sve potrebne informacije o procesu preoblikovanja, kao i tehničke informacije nalaze se u Javnom pozivu za upis i uplatu dionica (Prospektu) teStatutu š.d.d.-a koji će biti dostupni na svim uplatnim mjestima Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., u poslovnim prostorijama KK Zadar, Obala kralja Tomislava 1, Zadar te na web stranicama Kluba i Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.

Sponzori